MKB ondernemingen

Jij bent met al die andere MKB’ers de motor van de Nederlandse economie. Je motor laat je door een vakman onderhouden zodat je niet langs de kant van de weg komt te staan. Vigilate houdt je financiële motor in de beste conditie door kansen te benutten en risico’s te omzeilen.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zich richten op hun core business de meeste kans van slagen hebben. Stilstand is achteruitgang en een goede ondernemer is dan ook continue bezig in te spelen op actuele ontwikkelingen. Zoals je ziet zijn wij ook sparring partner van internationale bedrijven. Deze kennis kan je helpen je bedrijf uit te bouwen, bijvoorbeeld om je activiteiten (verder) uit te breiden naar het buitenland.

Dienstverlening

Efficiënt voeren van je administratie

Het voeren van een eigen administratie kost veel tijd. Tijd die je liever en beter besteed aan het uitbouwen van je zaak.

Vigilate kan je op veel manieren helpen. We kunnen de gehele administratie uit handen nemen of we kunnen je helpen dit zelf efficiënt te doen. We gebruiken dan slimme tools zoals het automatisch verwerken van facturen (scan & herken), online administratiepakketten (met name Exact online), de modernste inzichten van boekhouden (RGS) etc. Via handige apps kun je die gegevens op iedere locatie en tijd benaderen. Zo creëer je een solide basis voor je onderneming, de sturing van je start-up en de toekomst.

Solide salarisadministratie voeren

Goed personeel is moeilijk te vinden. Om ze te houden zijn veel dingen nodig, maar de wetenschap dat de verloning van je personeel solide gebeurt helpt je daarbij wel. Vigilate Accountants beschikt over professioneel personeel dat ontwikkelingen op het gebied van lonen, loonheffing, premies en loonsubsidies volgt en voor u omzet in een solide salarisadministratie en pro-actief advies.

Overtuigende financieringsaanvragen ondersteunen

In veel zaken in het leven geldt: je krijgt maar een kans om het goed te doen. Deze waarheid is bij uitstek van toepassing op het aanvragen van financiering. Er is niets fnuikender voor een aanvraag dan storende fouten en inconsistenties in het ondernemingsplan.

Wij helpen je met het opstellen van een goed ondernemingsplan dat de meest maximale kans van slagen heeft. We helpen je om je plan scherp en strak neer te zetten en de financiële kant van het verhaal hier perfect op te laten aansluiten door aannamen en parameters goed te doordenken en te onderbouwen. Hiermee kun je tot de tanden bewapend iedere financier overtuigen: de bankier, het crowdfunding platform, private equity, je rijke oom etc.

Op koers blijven met je dashboard en betrouwbaar verantwoording afleggen

De waan van de dag kan enorm afleiden van je doel en bestemming. Een betrouwbare administratie helpt je om te sturen en op koers te blijven. We kunnen een dashboard op maat te ontwikkelen dat je helpt overzicht te houden en de snelste weg naar je doel weet te vinden. We gebruiken hiervoor het prachtige tool Visionplanner.

Je financier zal daar ook van onder de indruk zijn. Maar zij eisen ook dat je verantwoording aflegt over wat je met hun geld gedaan hebt. Vigilate kan heel efficiënt tussentijdse cijfer opleveren en een betrouwbare jaarrekening opstellen met samenstellingsverklaring

Betrokken accountantscontroles uitvoeren

Als een financier of investeerder je vraagt om meer zekerheid bij de cijfers te leveren kun je kiezen voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole. Andersom kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld als u als eigenaar meer zekerheid nodig heeft over de prestaties van je belangen.

Vigilate accountants heeft decennia aan ervaring in de controlesector. Onze accountantscontroles zijn objectief, integer, betrouwbaar, maar toch betrokken. Dat betekent voor de partij die kennis neemt van de uitkomst van onze controle dat deze hier geheel op kan vertrouwen. Betrouwbaarheid sluit betrokkenheid echter niet uit. Door de te controleren organisatie door en door te kennen kunnen specifieke risico’s beter worden gesignaleerd. Op die manier kan op maat advies worden gegeven hoe men meer ‘in control’ kan komen.

Ook ondernemingen boven de wettelijke controlegrens kunnen bij Vigilate Accountants terecht. Van de 4000 accountantskantoren in Nederland zijn er slechts 200 bevoegd dit soort controles uit te voeren. Vigilate is daar een van.

Uiteraard kunnen we ook aanverwante diensten leveren zoals beoordelings– en samenstellingsverklaringen, subsidiecontroles en specifieke opdrachten.

Succesvol een bedrijf kopen of verkopen

Bedrijfsovernames en fusies zijn aan de orde van de dag. Om een overname succesvol te laten verlopen is een goede voorbereiding, planning en integratie van groot belang. Vigilate accountants kan het verkooptraject begeleiden en je helpen met goede waardebepalingen van je onderneming.

Bedrijfsopvolging geregeld!

Bedrijfsopvolging is een proces dat grote voorbereiding vergt, maar wat tot grote fiscale voordelen kan leiden, mits op de goede manier uitgevoerd. Wij hebben diverse bedrijfsopvolgingstrajecten begeleid. Maatwerk is hierbij van groot belang!

Slim doen van je aangiften

Als ondernemer wil je zeker niet te veel belasting betalen, maar je wilt ook niet later in de problemen komen door foute aangiften.

Het is slim je aangiften door een ervaren accountant van Vigilate te laten doen. Wij zijn daar dagelijks mee bezig en kennen volgen wijzigingen in belastingwetgeving op de voet en vertalen dit in een advies op maat voor jou. Dat geldt voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, BTW en allerlei andere belastingen. Zo betaal je nooit te veel en hoef je niet wakker te liggen als je een bericht van de fiscus krijgt.

Met advies je organisatie verbeteren.

Op diverse momenten heb je echt een ervaren financieel adviseur nodig. Bijvoorbeeld als je er aan twijfelt of de kosten binnen je bedrijf goed worden beheerst. Ook kun je je afvragen of je je organisatie, je processen en je managementinformatie optimaal zijn ingericht. Mischien wilt je gaan investeren, maar vraag je je af of die investering verantwoord is.

Voor dat soort vragen beschikt Vigilate over ervaren mensen die organisaties helpen sparren bij strategieontwikkeling, het opzetten van managementinformatiesystemen en het geven van bedrijfseconomisch advies. Ook hebben wij diverse automatiseringsprojecten begeleid.

Overige dienstverlening

Hierboven hebben we een overzicht gegeven van de belangrijkste dienstverlening die voor MKB bedrijven van toepassing is. Afhankelijk van je behoefte kunnen we nog meer voor je betekenen op financieel organisatorisch gebied zoals, juridische splitsingen en herstructureringen, collectieve ontslagaanvragen, tijdelijke detachering van financieel-administratief personeel. Bel ons gerust bij een speciale vraag.

Terug naar boven