Goede deals realiseren

Sommige van onze klanten zijn multinationale spelers, wat het fiscale speelveld complex maakt. In dergelijke gevallen zijn we er meermalen in geslaagd (ook mede met internationale partners) om goede deals voor onze klanten te realiseren. Bij twijfel over fiscale standpunten zijn wij voor veel klanten pro actief in overleg met de fiscus getreden, zodat zij nooit bang hoefden te zijn voor onverwachte aanslagen. Integendeel, deze proactieve werkwijze maakte het juist mogelijk om het maximale fiscale voordeel voor hen te realiseren. We hebben we gebruik gemaakt van pleitbare standpunten die door de belastingdienst zijn erkend, of maakten gebruik van recente inzichten uit de jurisprudentie of vakliteratuur. Op die manier zijn op een eerlijke en transparantie wijze grote sommen belasting bespaard. Voorbeelden: benutten van compensabele verliezen, veilig stellen van de fiscale renteaftrekmogelijkheden in de vennootschapsbelasting, toepassen van door de fiscus toegestane herkapitalisatie.