Aanbevelingen in een vroeg stadium

Wij hebben als controlerend accountant voor diverse gemeenten controles uitgevoerd. Omdat we zo vroeg mogelijk in het traject betrokken raakten konden we in een vroeg stadium al aanbevelingen doen voor verbeterde processen. Daardoor werden de betreffende gemeenten optimaal in staat gesteld aan hun eisen te voldoen.