Succes aan- of verkopen

Een aan- of verkoop van een onderneming is een proces waar heel veel fout kan gaan! Vigilate Accountants heeft diverse klanten bijgestaan bij het succesvol aan of verkopen van hun onderneming. We hebben hierbij een goed onderbouwde waardebepaling opgesteld, goede overeenkomsten helpen opstellen en ook het proces van controle door de nieuwe eigenaar (Due Dilligence) begeleid, zodat niet ten onrechte claims bij de (ver)koper werden gelegd.